top of page

Privacybeleid

Ammerlaan de Bakkers B.V. (“Ammerlaan de Bakkers”) voldoet zo goed als mogelijk aan de wettelijke eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Verordening”) ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en jouw privacy in het algemeen. Ammerlaan de Bakkers respecteert ieders privacy en doet er alles aan om verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Deze privacyverklaring beschrijft in het kort wie verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens verwerkt worden en wat jouw rechten hierbij zijn.

Wanneer jij jouw persoonsgegevens aan ons verstrekt via onze website ten behoeve van jouw registratie stem je in met het verzamelen, opslaan en verwerken van jouw persoonsgegevens zoals vastgelegd in deze privacyverklaring. Je kunt deze toestemming op elk gewenst moment schriftelijk weer intrekken, waarna de verwerking van jouw persoonsgegevens zal stoppen op de kortst mogelijke termijn (maximaal 1 week).

De persoonsgegevens die wij van jou verzamelen, worden verkregen, verwerkt en verzonden in overeenstemming met de Verordening en alle toepasselijke privacywetgeving.

Ammerlaan de Bakkers is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Ammerlaan de Bakkers is gevestigd te Sassenheim, aan de Edisonstraat 3, 2171 TV. Ammerlaan de Bakkers is ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder KvK-nummer xxxxxxssxs.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Ammerlaan de Bakkers verzamelt jouw persoonsgegevens wanneer je bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend:

·       producten bij ons uit de webshop koopt of diensten afneemt;

·       een abonnement afsluit;

·       toegangscodes voor ons platform aanmaakt;

·       inschrijft voor een (digitale) nieuwsbrief;

·       inschrijft voor een persoonlijke (cadeau)actie.

Ammerlaan de Bakkers verzamelt ook persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt door een derde partij die namens jou handelt. Persoonsgegevens die zijn verkregen van jou of van een derde partij die namens jou handelt, worden verwerkt op de basis dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of op basis van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Ammerlaan de Bakkers.

De persoonsgegevens die Ammerlaan de Bakkers verzamelt, zijn:

Personalia – geslacht, titel, voornaam, achternaam (-namen): jouw personalia zijn nodig om je te kunnen identificeren, om met je te communiceren, om je de producten die je hebt gekocht uit te kunnen leveren.

Je voornaam en achternamen worden gedeeld met social media (Facebook en Instagram), wat ons de mogelijkheid geeft om op deze social media platformen relevantere advertenties van ons te laten zien.

Volledig postadres en/of privéadres (inclusief land): het postadres is nodig wanneer onze producten naar jou toe worden gebracht. Het volledige postadres wordt altijd opgevraagd, zelfs wanneer het niet nodig is om bijvoorbeeld iets toe te sturen, omdat het helpt om jouw identiteit goed te kunnen verifiëren (waar andere personen bijvoorbeeld dezelfde of een soortgelijke achternaam hebben). Ook bieden wij jou de mogelijkheid een afwijkend factuuradres op te geven.

Geboortedatum en geslacht: jouw geboortedatum wordt gebruikt om je correct te identificeren en om dubbele registraties te voorkomen. Om een goed assortiment aan te bieden van onze diensten en producten vragen wij je om je geslacht kenbaar te maken.
Gezinssamenstelling: je gezinssamenstelling is voor ons van belang. Families met bijvoorbeeld kleine kinderen hebben behoefte aan andere type diensten en producten dan ouderen of alleenstaanden.

E-mailadres: elektronische communicatie heeft voor de meeste doeleinden de voorkeur van communicatie voor Ammerlaan de Bakkers, omdat deze snel, effectief, milieuvriendelijk en efficiënt is. Om rechtstreeks elektronisch met jou te kunnen communiceren, heeft Ammerlaan de Bakkers jouw e-mailadres nodig. Wij gebruiken jouw e-mailadres ook om je op de hoogte te houden van passende aanbiedingen via e-mailnieuwsbrieven. Je kunt je voor deze meldingen altijd uitschrijven.

Je emailadres wordt gedeeld met social media (Facebook en Instagram), wat ons de mogelijkheid geeft om op deze social media platformen relevantere advertenties van ons te laten zien.

Telefoonnummer: jouw telefoonnummer is voor ons van belang om in geval van problemen rondom de levering van onze diensten of producten eenvoudig contact met je op te nemen.

Bankrekeningnummer: de tenaamstelling van je rekening en je rekeningnummer zijn voor ons van belang om de betaling te koppelen aan de klant.

Inloggegevens: de op onze website door jou gecreëerde inloggegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld door ons, ook intern.

In sommige gevallen vragen wij u om aanvullende informatie als dit nodig is voor de diensten en producten die door Ammerlaan de Bakkers worden geleverd. Ammerlaan de Bakkers verwerkt bijvoorbeeld de door jou verstrekte betalingsinformatie, als dergelijke informatie nodig is om jouw factuur te betalen.

Cookies:
In aanvulling op de bovenstaande persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Ammerlaan de Bakkers, kan Ammerlaan de Bakkers aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende je gebruik van de diensten en producten van Ammerlaan de Bakkers. Deze gegevens verkrijgen wij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

·       Apparaat-gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot Ammerlaan de Bakkers. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het advertise-id van een mobiel apparaat, de versie van het besturingssysteem, en het type browser en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;

·       gegevens betreffende het gebruik van Ammerlaan de Bakkers, zoals jouw surfgedrag, het tijdstip waarop je ervan gebruik van maakt van Ammerlaan de Bakkers en jouw interactie met onze producten in onze app;

·       locatiegegevens afkomstig van jouw apparatuur of afgeleid van jouw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer je gebruikt maakt van onze app; Voorafgaand aan installatie van apps die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd.

Third party cookies:
Naast het plaatsen van eigen cookies die alleen door Ammerlaan de Bakkers worden gebruikt worden ook via onze website cookies van derde geplaatst. Op het gebruik van deze cookies door derden is hun eigen privacy- en cookiebeleid van toepassing. Het gaat om Facebook, Instagram en Google.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT AMMERLAAN DE BAKKERS NIET?

Deze persoonsgegevens verwerken wij niet:

·       • gegevens over nationaliteit of ras

·       BSN

·       identificatiepapieren (paspoort of rijbewijs)

REDENEN VOOR VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Jouw persoonsgegevens gebruiken we alleen voor (i) de uitvoering van verkopen via onze applicatie (ii) toegang verlening tot onze applicatie via een account (iii) om je winkelbeleving relevanter en gemakkelijker te maken. Zo kunnen wij historische aankopen sneller aan je aanbieden, kun je lijstjes van je favoriete producten opslaan en kunnen wij producten aanbieden die goed bij je voorkeuren aansluiten en (iv) voor het circuleren van nieuwsbrieven en overige documentatie (per e-mail).

Het e-mailadres dat wordt opgegeven wanneer je je bij Ammerlaan de Bakkers registreert, wordt door Ammerlaan de Bakkers gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven. Ammerlaan de Bakkers respecteert jouw privacy ten aanzien van persoonlijke e-mailadressen en voldoet aan de huidige Europese wetgeving inzake e-mailcommunicatie. Het doel is niet om ongewenste berichten te sturen en jouw e-mailgegevens worden niet doorgegeven aan een ander individu of organisatie zonder jouw toestemming. Je kan je eenvoudig uitschrijven (“Opt Out”) voor dergelijke nieuwsbrieven en verzonden informatie.

OPSLAG PERSOONSGEGEVENS

Jouw persoonsgegevens worden gedurende een redelijke periode van 4 jaar bewaard, afhankelijk van de aard van de informatie en het bedoelde gebruik, maar direct nadat de contractuele relatie tussen jou en Ammerlaan de Bakkers is beëindigd.

VERWERKERS / DERDE PARTIJEN

Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met verwerkers en / of derden als dit nodig is om diensten uit te voeren of onze producten te verkopen. We delen voor de uitvoering van hun taak relevante persoonlijke gegevens met:

(i) onze hostingprovider om de gegevens te kunnen opslaan en openen;

(ii) met gerechtsdeurwaarders, incassobureaus of advocaten om tot betaling van nota’s te komen;

(iii) aanbieders van software om digitale nieuwsbrieven te versturen,

(iv) gespecialiseerde software die ervoor zorgt dat we een betere winkelbeleving (zoals persoonlijk product aanbod) kunnen aanbieden,

(v) mogelijke vervoerders die niet in dienst zijn bij ons en jou producten bezorgen,

(vi) banken en -dienstverleners van betalingstransacties om een juiste en veilige betalingstransactie te kunnen faciliteren, en

(vii) personaliseren van advertenties door Facebook en Google.

Wij staan er voor in dat de door ons ingeschakelde verwerkers en/of derden zich houden aan de Verordening en aan de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens om gaan zoals beschreven in deze privacy verklaring.

Wij geven of verkopen geen persoonsgegevens anders dan aan bovenstaande partijen.

BEVEILIGING OPGESLAGEN PERSOONSGEGEVENS

Al jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server waarbij passende technische en organisatorische maatregelen worden geïmplementeerd om een hoog beveiligingsniveau te waarborgen. De gegevens worden opgeslagen in een state-of-the-art datacentrum. De verbindingen die wij gebruiken om persoonsgegevens uit te wisselen, zijn allen voorzien van encryptie op basis van SSL-certificaten.

JOUW WETTELIJKE RECHTEN

In overeenstemming met de Verordening heb je het recht om toegang te vragen tot en rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens en / of beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens en / of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1) f Verordening.

Op de website van Ammerlaan de Bakkers, kan je je persoonsgegevens ook aanpassen of verwijderen. Als je hulp nodig hebt bij het aanpassen of verwijderen van je persoonsgegevens, of als je een beperking van de verwerking van jouw gegevens wilt aanvragen, bezwaar hebt tegen de verwerking van je persoonsgegevens of als je persoonsgegevens wilt ontvangen in een gestructureerd en leesbaar formaat, kun je ook per e-mail contact opnemen met Ammerlaan de Bakkers. Ammerlaan de Bakkers streeft ernaar jou zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een week van een antwoord te voorzien.

bottom of page